Location:
Rizvi House, 1st Floor, Bandra West
Phone:
+91-22-2409779 / 26426769
Email:
info@helpyourselffoundation.in
03 Km Winner WHEELCHAIR
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
7366
PRERNA DHONE
2
7361
GEETA CHOUHAN
3
7378
MINAKSHI
Overall Male
1
7370
SADASHIV SHINDE
2
7371
SANTOSH RANJAGANE
3
7359
SURENDRA KASASRE
03 Km Winner FUN RACE
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
4116
VEDAL RAUT
00:18:06
2
3549
VEDIKA PATIL
00:20:00
3
4747
SHAIKH ISHRAT
00:21:07
Overall Male
1
7130
IDRISI MOHD RAIS
00:12:07
2
3952
ARJUN YADAV
00:12:08
3
3615
SAH AJAY
00:12:39
5 Km Winner
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
4116
VEDAL RAUT
00:18:06
2
3549
VEDIKA PATIL
00:20:00
3
4747
SHAIKH ISHRAT
00:21:07
3
3615
SAH AJAY
00:12:39
18 to 35 yrs Female
1
AARTI DUDHE
00:23:44
2
54300
BHARTI DUDHE
00:23:45
3
50098
SHAIKH SHAZIYA SAEED
00:32:12
36 to 60 yrs Female
1
54270
VIJAYA KHADE
00:23:55
54258
VARSHA THETE
00:25:24
3
54257
MINAJ NADAF
00:25:32
Overall Male
1
51288
MANNU SINGH
00:16:51
2
54340
SANTOSH YADAV
00:17:38
3
54335
HEMANT NISHAD
00:18:00
12 to 17 yrs Male
1
54346
NITESH SHARMA
00:21:26
2
54253
PRIYANSHU JAISWAL
00:22:45
3
50847
DSOUZA JOYSTON LOYD JOSEPH
00:23:28
18 to 35 yrs Male
1
54271
DEEPAK SINGH
00:19:06
2
54254
SUNNY SINGH
00:19:58
3
52476
KHAN MOHAMMED ASIM AFZAL
00:23:03
36 to 60 yrs male
1
54338
PAWAN PRAJAPATI
00:19:19
2
54237
DAMUSHETH RATHOD
00:20:51
3
54336
SURESH YADAV
00:21:30
60 yrs and above male
1
51387
VINAY VAMAN PATIL
00:47:18
10 Km Winner
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
10129
NISHA .
00:38:56
2
10138
SHIVANI CHAURASIA
00:41:39
3
10027
SADHANA YADAV
00:47:00
18 to 35 yrs Female
1
KHUSHBOO BAGHEL
00:53:08
2
10013
NAMRATA WANVARI .
01:04:22
3
10011
SNEHA JALAN .
01:26:58
36 to 60 yrs Female
1
10028
LAXMI JHA
00:50:02
10133
SEEMA VERMA
00:51:36
60 yrs and above Female
1
10031
HEMA VASWANI
01:05:50
Overall Male
1
10042
ASIF KHAN
00:31:51
2
10134
VISHNU LAVHALE
00:32:06
3
10044
ATUL BARDE
00:32:47
12 to 17 yrs Male
1
10003
HIMANSHU MEHTA
00:56:38
2
10006
ARYAAN SINGH
01:14:20
18 to 35 yrs Male
1
10128
KARTIK KARKERA
00:32:53
2
10041
SUMIT GORAI
00:33:02
3
10030
HARIRAM MAURYA
00:36:35
36 to 60 yrs male
1
10130
VIJAY THAKAR
00:39:24
2
10043
SANTU WARDE
00:42:12
3
10136
SAMEER MANJREKAR
00:43:40
60 yrs and above male
1
10029
ANIL KHANDELWAL
00:48:15
2
10007
HEROLD MICHAEL SEQUEIRA
01:03:34
3
10004
BALABHIMA ANANT KULKARNI
01:16:08
Half Marathon Winner
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
21003
PRAJAKTA GODBOEL
01:25:35
2
21121
AMRITA PATEL
01:29:11
3
21019
PRAMILA PATIL
01:39:26
18 to 35 yrs Female
1
21123
AARTI DESHMUKH
01:44:17
2
21120
DIKSHA UGALE
01:47:46
3
21034
PRIYANKA PAIKRAV
01:51:17
36 to 60 yrs Female
1
21014
INDU TANDON
01:51:48
2
21031
RITU BARIWAL
02:28:15
Overall Male
1
21124
CHHAGAN BOMBALE
01:12:55
2
21022
SARVESH KUMAR
01:14:48
3
21020
CHANDAN SHARMA
01:19:07
12 to 17 yrs Male
1
21118
SUBHASH KANOJIYA
01:20:01
18 to 35 yrs Male
1
21016
PRASHANT PATIL
01:19:57
2
21011
BALAJI MANIK PALLEWAD
01:26:48
36 to 60 yrs Male
1
21028
MALLIK ARJUN PARDE
01:27:20
2
21119
RAKESH PATEL
01:29:11
3
21002
NAOTO SHIMODA
02:00:52
60 yrs and above Male
1
21122
KESHAV MOTE
01:42:42
2
21030
VISHWANATH SHETYE
01:58:28